Zmluvy – miniregión Ružín

Zmluvy – miniregión Ružín

Dátum
Typ zmluvy
Zmluvná strana
Stiahni
03.07.2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/176
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
03.07.2019
Príloha č. 1
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
03.07.2019
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
03.07.2019
Priloha c. 3 Zmluvy Financne opravy
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
03.07.2019
Priloha č. 4 – Rozpočet projektu
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
08.04.2019
Dodatok č. 3
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
25.02.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
03.09.2019
Dodatok č. 1
Slovenská agentúra životného prostredia stiahnúť
10.08.2018
Zmluva c. Z201829684_Z
ETIKO s.r.o. stiahnúť
14.05.2018
Zmluva o zriadení účtu
PRIMA Banka Slovensko a.s. stiahnúť