Zmluvy – miniregión Ružín

Zmluvy – miniregión Ružín

Dátum
Typ zmluvy
Zmluvná strana
Stiahni
25.02.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky stiahnúť
10.08.2018
Zmluva c. Z201829684_Z
ETIKO s.r.o. stiahnúť
14.05.2018
Zmluva o zriadení účtu
PRIMA Banka Slovensko a.s. stiahnúť